Přeskočit na obsah

Oficiální vyjádření Ukrajinské iniciativy jižní Moravy k tragické události v Brně 10.6.2023

Bohužel v sobotu 10.6.2023 poblíž Brněnské přehrady došlo k tragické události, která si vyžádala oběť lidského života. Je to dramatické a nepřijatelné. 

Dovolte nám jménem ukrajinské menšiny v JMK vyjádřit upřímnou soustrast všem pozůstalým zemřelého a celé romské komunitě. My, kteří dennodenně přicházíme o své blízké, přátele a spoluobčany, dobře víme, co znamená přijít o blízkého člověka. Jsme nesmírně a upřímně zarmouceni z vaší ztráty.  

Jakékoliv násilí je nepřijatelné a nepatří do vyspělé společnosti. Odsuzujeme tento tragický čin a distancujeme se od jakýchkoliv projevů nenávisti. Věříme v rovnost a lidskost bez ohledu na národnost. Brněnské menšiny vždy žily v souladu a rádi bychom tuto vzájemnou solidaritu udrželi i nadále. Považujeme za důležité nevnímat tuto smutnou událost jako etnický nebo národnostní zločin. 

V posledních měsících jsme mohli sledovat obrovskou pomoc a pohostinnost obyvatel města Brna. Jako zástupci ukrajinské menšiny za ně děkujeme jménem všech, kteří v Brně našli útočiště a prosíme všechny o zdrženlivost. Věříme v řádné vyšetření této události.  Bojíme se, že tato situace může být zneužita k vyvolání vlny nenávisti proti lidem z Ukrajiny. Většina z nich již zažila mnoho nespravedlnosti, když byla nucena opustit své domovy při útěku z válkou zasaženého území a případná vlna nenávisti by mohla být pro ně další velkou zátěží. Nedovolme, aby se tento incident stal záminkou pro národnostní konflikt, který extremisté a osoby snažící se rozdmýchat společenské nepokoje rádi využijí. 

Děkujeme za vaši spolupráci v této obtížné době. Společně bychom měli pracovat na posílení naší společnosti a vytváření prostředí, ve kterém vládne tolerance, respekt a rovnost pro všechny obyvatele, bez ohledu na jejich původ.