Přeskočit na obsah

Звільнення від сплати збору за подання заяви на визнання закордонної вищої освіти та кваліфікації (нострифікація)

Особа, якій надано тимчасовий захист, звільняється від сплати встановленого законом збору за подання заяви про визнання вищої освіти та кваліфікації, отриманої в іноземному навчальному закладі. Звільнення від сплати збору застосовується до заявок, поданих до 31 березня 2024 року.

Для звільнення від сплати нострифікаційного збору заявник повинен подати разом із заявою підтвердження тимчасового захисту (рекомендується долучити просту копію, засвідчену власноручним підписом заявника із зазначенням дати копіювання).

Інформація для власників українських дипломів, виданих до 27.02.2000

На українські дипломи, видані в період з 6 червня 1972 року до 27 лютого 2000 року включно, поширюється дія „Протоколу про еквівалентність документів про освіту, наукові ступені та звання, виданих або присвоєних у Чехословацькій Соціалістичній Республіці та Союзі Радянських Соціалістичних Республік“. 

Протокол встановлює еквівалентність дипломів, виданих після закінчення вищих навчальних закладів в Чехословацькій Соціалістичній Республіці та Союзі Радянських Соціалістичних Республік, до складу якого входила Україна. Протокол застосовується в повному обсязі до дипломів, виданих виключно в період з 6 червня 1972 року до 27 лютого 2000 року включно. Ці дипломи автоматично вважаються еквівалентними чеським  без процедури нострифікації.

Інформація для осіб з українською вищою освітою, у яких відсутні деякі документи про освіту

Для подання запиту на визнання закордонної вищої освіти та кваліфікації, так званої нострифікації, необхідно надати оригінали або засвідчені копії диплому та додатку до диплому (чи іншого аналогічного документа з докладними даними про здобуту освіту). 

Громадяни України, які мають тимчасовий захист або спеціальну візу, видану Міністерством внутрішніх справ, можуть замінити у своїй заяві про нострифікацію відсутні документи про освіту (диплом та додаток до диплома), які він не може надати разом із заявою, почесною заявою (čestným prohlášením). 

Потрібно надати підтвердження про наявність тимчасового захисту разом із заявою (рекомендується надати просту копію з власноручним підписом заявника та датою копіювання).

У разі відсутності диплома заявник повинен подати оригінал власноручно підписаної почесної заяви, що містить таку інформацію: назва університету, в якому він навчався, місцезнаходження університету, назва або тип диплома (бакалавр, спеціаліст, магістр, кандидат наук, доктор наук або інший), назва навчальної програми/дисципліни, яку він вивчав, дата або лише рік видачі диплома або будь-яка інша інформація, яку заявник може надати для опису документа.

У разі відсутності додатка до диплома заявник повинен надати оригінал власноручно підписаної почесної заяви, що містить таку інформацію: назва університету, в якому він навчався, місцезнаходження університету, місце навчання, здобутий рівень освіти (бакалавр, магістр, доктор або інший), назва навчальної програми/дисципліни, період навчання, перелік предметів або інформацію про вивчені предмети. За можливістю можна надати інформацію про зміст випускних іспитів та дипломної роботи або будь-яку іншу інформацію, яку заявник може надати про зміст та обсяг отриманої освіти.

Інформація для осіб, які подають заявки на навчання у вищих навчальних закладах.

Абітурієнти, які вступають на навчання у вищих навчальних закладах із інституційною акредитацією та мають тимчасовий захист, мають право звернутися безпосередньо до відповідного університету з проханням оцінити їхню попередню освіту, щоб довести, що вони відповідають умовам вступу на навчання. Такий запит не підлягає адміністративному розгляду. Якщо університет задовольнить прохання заявника, то він не подає сертифікат (рішення) про нострифікацію під час зарахування.

Абітурієнти на навчання в університетах без інституційної акредитації, які мають тимчасовий захист, також можуть подати запит на вищезазначене оцінювання попереднього навчання для цілей процедури вступу на підставі угоди між університетом, що приймає, та університетом з інституційною акредитацією, який буде проводити оцінювання, якщо така угода існує. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться безпосередньо до навчального закладу, до якого ви подаєте документи.

Ці правила діють до 31 березня 2024 року.

Джерело: https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/zvlastni-informace-pro-zadatele-o-nostrifikaci-z-ukrajiny#