Přeskočit na obsah

Що таке МОР?

МОР – це абревіатура поняття „Mimořádná okamžitá pomoc“, що перекладається дослівно як „виняткова негайна допомога“. Однак, більш влучним терміном українською буде „одноразова невідкладна допомога“.

За допомогою одноразової невідкладної допомоги держава може зробити фінансовий внесок людям, які опинилися у складній життєвій ситуації і потребують негайної допомоги. Це випадки непередбачуваного, несприятливого та виняткового характеру. Заява на отримання одноразової невідкладної допомоги МОР подається до Центру зайнятості за місцем проживання в паперовому вигляді.

В яких випадках можна отримати допомогу?

Допомога може бути надана:

  • Особам з недостатніми фінансовими ресурсами, яким загрожує серйозна шкода здоров’ю.
  • Особам, які постраждали від серйозної надзвичайної ситуації та їхні фінансові та соціальні обставини не дозволяють подолати несприятливу ситуацію. Це може бути стихійне лихо (повінь, шторм, вибух газу, падіння дерева), пожежа чи інша руйнівна подія.
  • Особам, які опинились в ситуації, яку не можна було передбачити або запобігти з огляду на її масштаби, в результаті якої людина опинилася під загрозою, наприклад, втратити житло або не мати можливості задовольнити основні життєві потреби.
  • Особам, які не мають достатніх фінансових ресурсів для покриття витрат на навчання (наприклад, на придбання шкільного приладдя, на оплату послуг гуртків, дитячих таборів).
  • Для сплати адміністративних зборів, наприклад, у випадку втрати особистих документів (закордонний паспорт).
  • Для сплати застави у зв’язку з укладенням нового договору оренди (суборенди) житла.

Важливо зауважити, що подавати заявку на допомогу можна і в інших ситуаціях, бо кожен індивідуальний випадок підлягає індивідуальному оцінюванню з боку уряду праці.

Які потрібні документи разом із заявкою на МОР?

При поданні заяви на отримання допомоги завжди оцінюється загальний дохід особи, її майно та соціальне становище. Звітним періодом для перевірки доходів і майна є 3 місяці, що передують місяцю подання заяви та поточний місяць.

Заповнена заява, довідка про щомісячний дохід заявника та всіх осіб, які розглядаються разом, довідка про загальні соціальні та фінансові обставини заявника та всіх осіб, які розглядаються разом, актуальні виписки з банківських рахунків заявника та всіх осіб, що розглядаються разом, інші відповідні документи, пов’язані з потребами, у зв’язку з якими ви подаєте заяву на отримання цієї допомоги, і на підставі яких Уряд праці Чеської Республіки прийме рішення. Наприклад, договір оренди житла.

Можете подивитись на зразок заявки в українській мові. Зверніть увагу, що перекладений бланк є лише допоміжним для заповнення, ви можете подати заяву на отримання допомоги тільки на офіційному чеському бланку.

Додаткова інформація:

Одноразова допомога МОР не вважається доходом при подачі заяви на отримання гуманітарної допомоги. Заява соціального працівника про те, що особа з тимчасовим захистом намагається вирішити свою ситуацію, може бути допоміжною для отримання МОР. Уряд праці зацікавлений в тому, щоб ви отримали допомогу якнайшвидше, тому необхідно, щоб заява була повністю заповнена і щоб були надані всі необхідні документи для оцінки.

Джерело: https://www.uradprace.cz/mimoradna-okamzita-pomoc-mop-