Přeskočit na obsah

Ukrajinské centrum (Moravské náměstí 15) vás srdečně zve na událost, věnovanou historickým a kulturologickým otázkám Společné dějiny: Ukrajina a Česko. Budeme prezentovat stejnojmenný projekt zahrnující přednášky o společných bodech v dějinách dvou zemí. Projekt je zaměřen hlavně na žáky základních a středních škol, ale bude lákavý i pro zájemce z řad široké veřejnosti. V rámci události proběhne ukázková přednáška doktora Radomyra Mokryka. Realizace projektu byla podpořena MŠMT ČR v rámci Podpory integračních aktivit v regionálním školství v roce 2022.

Zároveň proběhne taky debata nad knihou Hovory o Ukrajině: Radomyr Mokryk odpovídá na otázky Jiřího Padevěta, která zrovna vyšla v nakladatelství Academia. Rádi projednáme nejasná a kontroverzní místa z minulosti, odpovíme na otázky a společně popřemýšlíme nad tím, jak nás dějiny přivedly až sem.

Událost proběhne 9. března 2023 od 18 hodin v Ukrajinském centru.

Український центр (Моравська площа 15) сердечно запрошує вас на подію, присвячену історичним і культурологічним питанням «Спільна історія: Україна і Чехія». Буде презентовано однойменний проєкт, що включає лекції про спільні точки в історії двох країн. Проєкт спрямований переважно на учнів основних і середніх шкіл, але може зацікавити і широку громадськість. У межах події відбудеться також лекція доктора Радомира Мокрика. Реалізація проєкту була підтримана МОМФ ЧР у рамках «Підтримки інтеграційної діяльності в регіональній освіті» у 2022 році.

Крім того, відбудеться також обговорення книги «Розмови про Україну: Радомир Мокрик відповідає на питання Їржі Падевʼєта», яка нещодавно вийшла у видавництві «Академія». Ми будемо раді обговорити незрозумілі чи суперечливі моменти з минулого, відповісти на питання та разом поміркувати над тим, як історія привела нас туди, де ми є.

Подія відбудеться 9 березня 2023 року о 18 годині в Українському центрі.