„Become a connection“ – tato multikulturní výměna mládeže ze 4 zemí (ČR, Ukrajina, Rumunsko a Itálie) se odehrála v Adamově 3-11 listopadu 2015. Mladí lidé měli šanci zapojit své nadšení, dovednosti a nadání do aktivit v komunitě města Brna. Tento projekt vytvořila Ukrajinská iniciativa jižní Moravy za podpory grantu v programu Erasmus +.

Skupina Become a connection se stala pojítkem mezi národnostmi, zeměmi a zkušenostmi. Spolu organizovali workshopy na Interkulturní otevřený den zaměřený na menšiny žijící v Brně. Použili k tomu metod seberozvojového tréninku, outdorové aktivity, zapojení mládeže a vlastní kreativitu.

FB odkaz ZDE.

 

“Become a connection” – this multicultural exchange for youngsters from 4 countries (Czech Republic, Ukraine, Italy and Romania) took place in Adamov within 3rd – 11th November 2015. Young people had a chance to bring their passion, skills and talents into community activities. The project was created by Ukrainian initiative of South Moravia with the grant from Erasmus + program.

The group became a link between nationalities, countries and experiences. They created workshops for an Intercultural Open Day focused on minorities in Brno through self-development methods, outdoor activities, youth involvement and joyful creativity.

Related Post

Zanechte nám odpověď

00

00*

00*

0